Kontenerowe warsztaty obsługowo-naprawcze

Zestaw kontenerowych warsztatów lotniczych KWL.SX-02

Zestaw kontenerowych warsztatów lotniczych typu KWL.SX-02 jest przeznaczony do szybkiego i sprawnego przygotowania w warunkach stacjonarnych i polowych stanowiska remontowo-obsługowego samolotów i śmigłowców eksploatowanych w Siłach Zbrojnych.

Zestaw kontenerowych warsztatów lotniczych KWL.SX-02 obejmuje:
  • S.1 - kontener klucza remontu płatowca samolotów i śmigłowców, typu KRP-01,w.02;
  • S.2 - kontener klucza remontu silników samolotów i śmigłowców, typu KRS-01,w.02;
  • S 3 - kontener klucza remontu uzbrojenia samolotów i śmigłowców, typu KRU-01,w.02;
  • S 4 - kontener klucza remontu urządzeń elektrycznych samolotów i śmigłowców, typu KROE-01,w.02;
  • S 5 - kontener klucza remontu przyrządów pokładowych samolotów i śmigłowców, typu KROP-01,w.02;
  • S 6 - kontener klucza remontu urządzeń radioelektronicznych samolotów i śmigłowców, typu KRUR-01,w.02.
  • S 7 - kontener remontu płatowca samolotów i śmigłowców KRP-01,w.02,o
  • S 8 - kontener remontu silników samolotów i śmigłowców KRS-01,w.02,s

Kontenerowe warsztaty wchodzące w skład zestawu są zbudowane w oparciu o konstrukcję 20-stopowego podstawowego kontenera 1C wykonanego wg norm ISO. Obudowa każdego kontenera jest przedzielona konstrukcyjnie wewnątrz na dwa przedziały: techniczny i użytkowy. Przedział techniczny jest wyposażony w moduły: hydrauliki i akumulatorów, zasilania elektrycznego i zasobnika, filtrowentylacji i ogrzewania, klimatyzacji, osuszania i ogrzewania, sprężarki powietrza i zbiornika lub zespołu prądotwórczego 12,5 kVA, zasobnika, zbiornika wody oraz zasobnika.

Przedziały użytkowe tworzą powierzchnie przystosowane do modułowej zabudowy specjalistycznej - zależnie od przeznaczenia.

Zestaw kontenerowych warsztatów lotniczych KWL.SX-02 charakteryzuje się wysoką mobilnością oraz łatwością przygotowania do pracy, co zabezpiecza autonomiczny zestaw podpór hydraulicznych typu ZPH.20-02,w.WL, umożliwiający szybki i prosty półautomatyczny rozładunek oraz załadunek każdego kontenera na środek transportu. Przygotowanie kontenerowych warsztatów do pracy odbywa się po zdjęciu kontenerów ze środków transportu - z wykorzystaniem autonomicznych podpór hydraulicznych i ustawieniu kontenerów bezpośrednio na gruncie.

Kontenerowe warsztaty KWL.SX-02 zapewniają odpowiedni komfort pracy dla personelu obsługującego warsztaty - niezależnie od warunków atmosferycznych, utrzymując wewnątrz przedziałów użytkowych wymaganą temperaturę, a także jakość powietrza wolnego od pyłów oraz ewentualnych skażeń.

Kontenerowe warsztaty KWL.SX-02 są zunifikowane z istniejącym w Siłach Zbrojnych kontenerowym systemem podwozi transportowych oraz kontenerowych nadwozi wymiennych.
 

Parametry techniczno - eksploatacyjne

 
Typ kontenerowego warsztatu  KWL.SX-02
Oznaczenie dokumentacyjne  KWL.SX.02-00.00.00.00.00
Średnia masa własna kontenerowego warsztatu  7 500 kg
Dopuszczalna masa całkowita kontenerowego warsztatu  12 000 kg
Wymiary kontenerowego warsztatu (dł. x szer. x wys.) 6,058 x 2,438 x 2,438 m
Całkowita powierzchnia użytkowa kontenerowego warsztatu  10,7 m2
Czas zestawienia kontenerowego warsztatu ze środka transportu do 10 min (z wykorzystaniem podpór)
Czas rozkładania kontenerowego warsztatu i przygotowania do pracy do 20 min (zależnie od warunków)
Czas posadowienia kontenerowego warsztatu na środek transportu do 15 min (z wykorzystaniem podpór)
Czas przygotowania kontenerowego warsztatu do przemieszczenia do 30 min (zależnie od warunków)
Wysokość podnoszenia kontenerowego warsztatu (z wykorzystaniem podpór ZPH.20-02,w.WL) maks. 1 800 mm
Zalecana ilość personelu obsługi kontenerowego warsztatu kierowca + 2. osoby
Zakres temperatur użytkowania kontenerowego warsztatu  od -30°C do + 50°C
Zakres temperatur przechowywania kontenerowego warsztatu od -40°C do + 65°C
Dołącz do nas na Facebook pobierz nasz katalog