Kontenery specjalne

Kontenerowy autobus sztabowy KAS.15-01 (AS-250AM)

Kontenerowy autobus sztabowy typu KAS.15-01 (AS-250AM) zabezpiecza kompleksowo pracę sztabową 8 ÷10. osób funkcyjnych na stanowiskach dowodzenia różnych szczebli w warunkach polowych.

Kontener ten jest zbudowany w oparciu o konstrukcję podstawowego kontenera 15-stopowego wg wymagań norm ISO. Obudowa kontenera jest przedzielona konstrukcyjnie wewnątrz na dwa przedziały: techniczny – w przedniej części kontenera oraz użytkowy.

Wyposażenie podstawowe kontenera - zabudowane w przedziale technicznym obejmuje: układ klimatyzacji (chłodzenie i ogrzewanie), układ filtrowentylacji, układ zasilania elektrycznego oraz wyposażenie informatyczne. Układy te zapewniają odpowiedni komfort użytkowników - niezależnie od warunków atmosferycznych, utrzymując wewnątrz przedziału użytkowego wymaganą temperaturę, a także jakość powietrza wolnego od pyłów oraz ewentualnych skażeń.
Przedział użytkowy rozkładany 3x tworzy dużą powierzchnię przystosowaną do zabudowy specjalistycznej - zależnie od przeznaczenia. 

Kontener charakteryzuje się mobilnością, łatwością rozkładania i stabilnością konstrukcji nośnej wyposażonej w autonomiczny system przeładunkowy typu ZPH.15-02,w.AS. Kontener zapewnia odpowiedni komfort użytkownika niezależnie od warunków panujących na zewnątrz utrzymując wymaganą temperaturę, a także jakość powietrza wolnego od pyłów oraz ewentualnych skażeń.

Wyposażenie informatyczne kontenera KAS.15-01 zabezpiecza prezentację, przetwarzanie, wymianę i zbieranie danych w ramach wewnętrznej i dołączonej zewnętrznej lokalnej sieci LAN oraz w ramach sieci rozległej WAN przez dołączenie do różnych systemów dowodzenia. Otwarta struktura i konstrukcja wyposażenia zapewnia łatwą jego adaptację do wymagań użytkownika.

Kontener ten - po odpowiedniej adaptacji i kompletacji, może znaleźć również inne zastosowania, np. jako medyczny, socjalny i inny.

Parametry techniczno - eksploatacyjne

 
Typ kontenera  KAS.15-01 (AS-250AM)
Oznaczenie dokumentacyjne kontenera  KAS.15.01-00.00.00.00.00
Masa własna kontenera 3 500 kg
Dopuszczalna masa całkowita kontenera z wyposażeniem 8 000 kg
Wymiary zewnętrzne kontenera złożonego (dł. x szer. x wys.) 4,522 x 2,438 x 2,438 m
Wymiary zewnętrzne kontenera rozwiniętego (dł. x szer. x wys.) 4,522 x 6,400 x 2,438 m
Podstawowa powierzchnia ładunkowa (do transportu wyposażenia) 6,4 m²
Całkowita powierzchnia użytkowa kontenera (po rozłożeniu) 21,4 m²
Czas zestawienia kontenera ze środka transportu do10 min (z wykorzystaniem podpór)
Czas rozkładania kontenera i przygotowania do pracy do 30 min (zależnie od warunków)
Czas posadowienia kontenera na środek transportu do 15 min (z wykorzystaniem podpór)
Czas składania kontenera i przygotowania do przemieszczenia do 40 min (zależnie od warunków)
Wysokość podnoszenia kontenera (z wykorzystaniem podpór ZPH.15-02,w.AS) maks. 1 800 mm
Zalecana ilość personelu obsługi  kierowca + 3 osoby
Zakres temperatur użytkowania kontenera od -30°C do +55°C
Zakres temperatur przechowywania kontenera od -40°C do +65°C
Dołącz do nas na Facebook pobierz nasz katalog