Autonomiczne zestawy przeładunkowe

Zestaw podpór hydraulicznych ZPH.15-02

Zestaw podpór hydraulicznych typu ZPH.15-02 jest urządzeniem wielokrotnego użytku, przeznaczonym do samoprzeładunku (samozaładunku lub samorozładunku) kontenerów specjalnych 15- oraz 20-stopowych o masie całkowitej do 8,0 t.

Zestaw podpór ZPH.15-02 jest układem autonomicznym kontenera, w pełni zintegrowanym konstrukcyjnie i funkcjonalnie z kontenerem. Zestaw ten składa się z czterech siłowników hydraulicznych - mocowanych wahliwie na czopach w narożnych słupach nośnych kontenera, instalacji hydraulicznej oraz układu hydrauliki i bloku sterowania - zabudowanych w module zasilania elektrycznego kontenera. Każdy z zespołów funkcjonalnych wchodzący w skład zestawu tworzy zwartą i zamkniętą konstrukcję - zabudowaną wewnątrz kontenera, podatną na obsługiwanie i naprawy.

Podczas pracy zestaw pobiera energię elektryczną z instalacji kontenera. Składanie i rozkładanie siłowników hydraulicznych zestawu odbywa się ręcznie siłami jednego członka personelu kontenera – przy wspomaganiu z wykorzystaniem sprężyn gazowych. Sterowanie zestawem odbywa się zdalnie półautomatycznie w bezpiecznej odległości od kontenera – z wykorzystaniem pulpitu zdalnego sterowania, przy możliwości zastosowania dodatkowego sterowania ręcznego – z wykorzystaniem tablicy sterowania we wnęce kontenera.

Zastosowane rozwiązanie zestawu podpór pozwala jego na wykorzystanie do samoprzeładunku kontenera w terenie, gdzie trudne warunki terenowe nie pozwalają na wykorzystanie zewnętrznych urządzeń przeładunkowych (dźwigów, wózków widłowych itp.) lub są one w danej chwili niedostępne. Rozwiązanie to pozwala również na poprawę mobilności wykorzystania kontenerów bez angażowania dodatkowych środków transportowych i sił ludzkich, a także na szybką ewakuację w sytuacji zagrożeń.

Zestaw podpór ZPH.15-02 jest zdolny do pracy na postoju pojazdu z transportowanym kontenerem.
Użytkowanie zestawu zgodnie z przeznaczeniem oraz przestrzeganie rygorów obsługiwań technicznych jest gwarancją jego długotrwałej i niezawodnej eksploatacji.
 

Parametry techniczno - eksploatacyjne

 
Typ zestawu podpór ZPH.15-02
Oznaczenie typu/wersji zestawu podpór  ZPH.15-02,w.WR; ZPH.15-02,w.AS
Oznaczenie dokumentacyjne zestawu podpór ZPH.15.02-0.00.00.00.00.00
Masa całkowita zestawu podpór 440 kg
Dopuszczalna masa całkowita podnoszonego kontenera 8 000 kg
Dopuszczalne obciążenie pojedynczej podpory 4 000 kg
Całkowity czas rozładunku z podwozia samochodu do 10 min
Wysokość podnoszenia kontenera maks. 1800 mm
Poziomowanie kontenera na pochyleniu automatyczne
Możliwość wypoziomowania kontenera na pochyleniu do 3°
Dokładność wypoziomowania kontenera 
Czas pełnego podniesienia lub opuszczenia kontenera ok. 5 min
Całkowity czas rozładunku kontenera z samochodu do 10 min
Całkowity czas załadunku kontenera na samochód do 15 min.
Możliwość załadunku na podwozie samochodu na pochyleniu do 3°
Zalecana ilość personelu obsługi operator + 1 osoba
Maksymalny czas pracy ciągłej układu hydrauliki podpór maks. 15 min
Napięcie zasilania układu hydrauliki i sterowania 24 V (27,6 V)
Rodzaj oleju hydraulicznego/pojemność układu zasilania UNIVIS HVI 26 ESCO/45 l 
Zakres temperatur użytkowania zestawu podpór od –30°C do +55°C
Zakres temperatur przechowywania zestawu podpór od –40°C do +65°C
Dołącz do nas na Facebook pobierz nasz katalog