Autonomiczne zestawy przeładunkowe

Zestaw podpór hydraulicznych ZPH.20-S2

Zestaw podpór hydraulicznych typu ZPH.20-S2 jest urządzeniem wielokrotnego użytku, przeznaczonym do poziomowania i stabilizacji kontenerów specjalnych 15- i 20-stopowych o masie całkowitej do 8,0 t.

Jako poziomowanie i stabilizację należy rozumieć takie uniesienie i zablokowanie kontenera specjalnego - zabudowanego i zamocowanego do ramy podkontenerowej podwozia samochodu, które zapewnia wymagane warunki (w zakresie poziomu i stabilności) użytkowania jego wyposażenia.

Zestaw podpór ZPH.20-S2 jest układem autonomicznym kontenera, w pełni zintegrowanym konstrukcyjnie i funkcjonalnie z kontenerem. Zestaw ten składa się z czterech siłowników hydraulicznych - mocowanych wahliwie na czopach w narożnych słupach nośnych (ustawionych skośnie do osi wzdłużnej kontenera), instalacji hydraulicznej oraz układu hydrauliki i bloku sterowania - zabudowanych w module zasilania elektrycznego kontenera. Każdy z zespołów funkcjonalnych wchodzący w skład zestawu tworzy zwartą i zamkniętą konstrukcję - zabudowaną wewnątrz kontenera, podatną na obsługiwanie i naprawy.

Podczas pracy zestaw pobiera energię elektryczną z instalacji kontenera. Składanie i rozkładanie siłowników hydraulicznych zestawu odbywa się ręcznie siłami jednego członka personelu kontenera – przy wspomaganiu z wykorzystaniem sprężyn gazowych. Sterowanie zestawem odbywa się zdalnie półautomatycznie w bezpiecznej odległości od kontenera – z wykorzystaniem pulpitu zdalnego sterowania, przy możliwości zastosowania dodatkowego sterowania ręcznego – z wykorzystaniem tablicy sterowania we wnęce kontenera.

Zastosowane rozwiązanie pozwala na wykorzystanie zestawu podpór do poziomowania i stabilizacji nadwozia kontenerowego stacji w terenie, gdzie trudne warunki terenowe nie pozwalają na wykorzystanie zewnętrznych urządzeń przeładunkowych (dźwigów, wózków widłowych itp.) lub są one w danej chwili niedostępne. Rozwiązanie pozwala również na samoprzeładunek i poziomowanie kontenera bez angażowania dodatkowych środków transportowych i sił ludzkich, a także na szybką ewakuację w sytuacji zagrożeń. Funkcja samoprzeładunkowa kontenera z wykorzystaniem zestawu podpór jest w tym przypadku funkcją pomocniczą - do wykorzystania w warunkach stacjonarnych, np. podczas obsługiwania wyposażenia specjalnego kontenera.

Zestaw podpór ZPH.20-S2 jest zdolny do pracy na postoju pojazdu z transportowanym kontenerem.

Użytkowanie zestawu zgodnie z przeznaczeniem oraz przestrzeganie rygorów obsługiwań technicznych jest gwarancją jego długotrwałej i niezawodnej eksploatacji.
 

 

Parametry techniczno - eksploatacyjne

 
Typ zestawu podpór ZPH.20-S2
Oznaczenie typu/wersji zestawu podpór  ZPH.20-S2,w.SR;
ZPH.20-S2,w.KR
Oznaczenie dokumentacyjne zestawu podpór ZPH.20.S2-0.00.00.00.00.00
Masa całkowita zestawu podpór 650 kg
Masa całkowita pojedynczej podpory 145 kg
Dopuszczalna masa całkowita kontenera przy przeładunku  12 000 kg
Dopuszczalna masa całkowita poziomowanego
kontenera (z podwoziem pojazdu)
15 000 kg
Dopuszczalne obciążenie pojedynczej podpory 6 000 kg
Całkowity czas rozładunku z podwozia samochodu do 10 min
Wysokość podnoszenia kontenera maks. 1800 mm
Poziomowanie kontenera na pochyleniu automatyczne
Możliwość wypoziomowania kontenera na pochyleniu do 3°
Dokładność wypoziomowania kontenera 
Czas pełnego podniesienia lub opuszczenia kontenera ok. 5 min
Całkowity czas rozładunku kontenera z samochodu do 10 min
Całkowity czas załadunku kontenera na samochód do 15 min.
Możliwość załadunku na podwozie samochodu na pochyleniu do 3°
Zalecana ilość personelu obsługi operator + 1 osoba
Maksymalny czas pracy ciągłej układu hydrauliki podpór maks. 15 min
Napięcie zasilania układu hydrauliki i sterowania 24 V (27,6 V)
Rodzaj oleju hydraulicznego/pojemność układu zasilania UNIVIS HVI 26 ESCO/50 l 
Zakres temperatur użytkowania zestawu podpór od –30°C do +55°C
Zakres temperatur przechowywania zestawu podpór od –40°C do +65°C
Dołącz do nas na Facebook pobierz nasz katalog