Urządzenia filtrowentylacyjne

Urządzenie filtrowentylacyjne samochodowe UFS.B2.01-75FW/24V,W.05

Urządzenia filtrowentylacyjne typu UFS.BX-01 w wersji wykonania UFS.B2.01-75FW/24V,w.05, zapewniają ochronę przestrzeni użytkowej obiektów zamkniętych przed skutkami zanieczyszczeń naturalnych z atmosfery, użycia broni masowego rażenia (BMR) oraz skażeniami wybranymi toksycznymi substancjami przemysłowymi.

Urządzenie filtrowentylacyjne samochodowe zapewnia kompleksowe rozwiązanie w zakresie ochrony ludzi i sprzętu w przestrzeniach użytkowych obiektów o średniej kubaturze do 12 m³, stacjonarnych i przewidzianych do transportu kołowego, w tym: kabin pojazdów kołowych (np. kabiny podwozia specjalnego TATRA), nadwozi furgonowych i kontenerowych.

Urządzenie może być wykorzystywane w dwóch podstawowych reżimach pracy:
  • filtrowentylacja – gdzie powietrze dostarczane do przestrzeni użytkowej obiektu jest oczyszczane z par i aerozoli bojowych środków trujących, toksycznych substancji przemysłowych, aerozoli biologicznych i pyłów promieniotwórczych oraz z pyłów neutralnych (zanieczyszczeń występujących w postaci piasku, kurzu itp.);
  • wentylacja czysta – gdzie powietrze dostarczane do przestrzeni użytkowej obiektu jest oczyszczane z pyłów neutralnych.
 

Parametry techniczno - eksploatacyjne

 
Typ urządzenia  UFS.BX-01
Oznaczenie typu/wersji urządzenia  UFS.B2.01-75FW/24V,w.05
Oznaczenie dokumentacyjne urządzenia  UFS.B2.01-00.00.00.00.00-05
Masa urządzenia 50 kg
Wymiary gabarytowe urządzenia (dł. x szer. x wys.) 1450 x 720 x 910 mm
Nominalne napięcie zasilania 27,6 VDC ±0,5 V
Dopuszczalne napięcie zasilania  od 22 do 30 VDC
Prąd znamionowy 2 A
Moc znamionowa 60 W
Zastosowany filtropochłaniacz FPT-100M/P
Wydatek nominalny powietrza przy filtrowentylacji 75 m³/h  ±10%
Wydatek nominalny powietrza przy wentylacji 80 m³/h  ±10%
Regulacja wydatku powietrza od 20 m³/h do wydatku nominalnego
Zabezpieczenie nadciśnienia powietrza w obiekcie od 200 do 350 Pa
Zapas sprężu urządzenia min. 500 Pa
Zakres pomiarowy nadciśnienia w chronionym obiekcie od 0 do 550 Pa
Sterowanie z oddalonego pulpitu sterowania
Rejestracja czasu pracy (w h, co min.) -pracy całkowitej
-pracy w reżimie filtrowentylacji
Natężenie hałasu (wewnątrz obiektu) mniej niż 60 dB
Zakres temperatur użytkowania od -30°C do +55°C
Zakres temperatur przechowywania od -40ºC do +65ºC
Dołącz do nas na Facebook pobierz nasz katalog