Urządzenia filtrowentylacyjno-klimatyzacyjne

Urządzenie filtrowentylacyjno-klimatyzacyjne UFK.B2.R4-10000SGW/24V

Urządzenie filtrowentylacyjno-klimatyzacyjne typu UFK.B2.R4-10000SGW/24V jest urządzeniem schładzająco-grzewczo-wentylacyjnym (SGW), przeznaczonym do zastosowania w różnego rodzaju pojazdach dowódczo–sztabowych, opancerzonych lub nieopancerzonych, na podwoziach gąsienicowych lub kołowych.

Podstawową funkcją urządzenia jest poprawa własności powietrza doprowadzanego do przedziału użytkowego pojazdu, co następuje w rezultacie filtrowentylowania lub wentylowania oraz zmian temperatury (nagrzewania lub chłodzenia), w zależności od potrzeb wynikających z warunków użytkowania pojazdu.

W zakresie funkcjonalnym, w skład urządzenia filtrowentylacyjno-klimatyzacyjnego wchodzi układ filtrowentylacji oraz układ klimatyzacji, które są odpowiednio przeznaczone do:
 
  • układ filtrowentylacji – do ochrony załogi i sprzętu w przestrzeni użytkowej pojazdu przed skutkami zanieczyszczeń naturalnych oraz skażeniami powietrza;
  • układ klimatyzacji – do utrzymywania potrzebnej temperatury powietrza w przestrzeni użytkowej pojazdu.

Układ filtrowentylacji urządzenia może być wykorzystywany w dwóch podstawowych reżimach pracy: filtrowentylacji oraz wentylacji czystej. Układ klimatyzacji urządzenia może być wykorzystywany w dwóch podstawowych wariantach pracy: schładzania oraz ogrzewania.

Urządzenie filtrowentylacyjno-klimatyzacyjne właściwie stosowane, stwarza dla załogi pojazdu możliwość bezpiecznego i efektywnego wykonywania zadań w terenie skażonym, w skrajnych temperaturach otoczenia. Konstrukcja i funkcjonowanie urządzenia zabezpiecza spełnienie wymaganych warunków ochrony zbiorowej załogi i sprzętu pokładowego pojazdu o kubaturze chronionej przestrzeni użytkowej do 16 m³.

Załoga może sterować urządzeniem za pomocą pulpitów sterująco-kontrolnych znajdujących się na tablicy sterowania w przedziale użytkowym pojazdu. Urządzenie jest zdolne do pracy na postoju i podczas ruchu pojazdu.  Parametry techniczno - eksploatacyjne

 
Oznaczenie dokumentacyjne urządzenia UFK.B2.R4-00.00.00.00.00
Oznaczenie urządzenia UFK.B2.R4-10000SGW/24V
Typ urządzenia UFK.B2-R4
Masa całkowita urządzenia 240 kg
Napięcie nominalne zasilania/pobór prądu 27,6±1,0 V / od 20 do 55 A
Wydatek nominalny przy filtrowentylacji 150 m3/h ±20%
Wydatek nominalny przy wentylacji 170 m3/h ±20%
Nadciśnienie nominalne powietrza 200 Pa
Moc chłodnicza układu regulowana od 1 000 do 10 000 W
Moc cieplna układu regulowana od 1 000 do 10 000 W
Natężenie hałasu (w odl. 7 m od pojazdu) nie przekracza 80 dB
Natężenie hałasu (wewnątrz pojazdu) nie przekracza 70 dB
Zakres temperatur pracy od –30 do +50°C
Zakres temperatur przechowywania od –40 do +65°C
Dołącz do nas na Facebook pobierz nasz katalog