Projekt unijny


ARMPOL Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe sp. z o.o. jest beneficjentem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

Dotacje na innowacje.
Inwestujemy w waszą przyszłość.


Umowa o dofinansowanie udziału w branżowym programie promocji
Nr POIG.06.05.02-00-277/12-00. Projekt pt. "Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego Armpol sp. z o.o." w ramach poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Osoba udzielająca informacji na temat realizowanego projektu

Marlena Florczyk
Armpol Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe sp. z o.o.
ul. Okuniewska 1 lok. 2
05-070 Sulejówek
Tel. 22 783 37 41


Źródła informacji na temat programu i funduszy

Unia Europejska
Fundusze europejskie
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Ministerstwo Gospodarki


 
Dołącz do nas na Facebook pobierz nasz katalog