Zapytania ofertowe

17 lipca 2018

Zapytanie ofertowe nr 2a/0159/2018
Przedmiotem zamówienia jest: wybór kandydata na stanowisko „Specjalista – konstruktor układów hydrauliki siłowej”, zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia wymienioną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego 2a/0159/2018, na potrzeby realizacji projektu pt. „Mobilny prom ewakuacyjno-przeprawowy wysokiej nośności”.
Treść zapytania (.pdf)
Załączniki do zapytania (.zip)
Wyniki postępowania (.pdf)

19 czerwca 2018

Zapytanie ofertowe nr 2/0159/2018
Przedmiotem zamówienia jest: wybór kandydata na stanowisko „Specjalista – konstruktor układów hydrauliki siłowej”, zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia wymienioną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego 2/0159/2018, na potrzeby realizacji projektu pt. „Mobilny prom ewakuacyjno-przeprawowy wysokiej nośności”.
Treść zapytania (.pdf)
Załączniki do zapytania (.zip)
Wyniki postępowania (.pdf)

8 maja 2018

Zapytanie ofertowe nr 1/0159/2018
dot. usługi badawczej pn.: "Wykonanie badań, wykorzystując wykonany model promu w skali właściwie dobranej do możliwości pomiarowych basenu dotyczących pływalności, niezatapialności, stateczności oraz dobór układu napędowego na podstawie wykonanych badań oporowych".
Treść zapytania
Załączniki do zapytania (.zip)
Wyniki postępowania

9 maja 2017

Zapytanie ofertowe nr 2a/05/2017
dot. wyboru Eksperta ds. wymagań dla sprzętu przeprawowego.
Treść zapytania
Załączniki do zapytania (.zip)
Wyniki postępowania

Zapytanie ofertowe nr 4a/05/2017
dot. wyboru Eksperta ds. wymagań dla sprzętu wykorzystywanego w sytuacjach kryzysowych.
Treść zapytania
Załączniki do zapytania (.zip)
Wyniki postępowania

Zapytanie ofertowe nr 5a/05/2017
dot. wyboru Specjalisty ds. wymagań dla sprzętu wykorzystywanego w OC kraju.
Treść zapytania
Załączniki do zapytania (.zip)
Wyniki postępowania

Zapytanie ofertowe nr 6a/05/2017
dot. wyboru Specjalisty ds. wymagań dla sprzętu wykorzystywanego w PSP i OSP.
Treść zapytania
Załączniki do zapytania (.zip)
Wyniki postępowania

Zapytanie ofertowe nr 7a/05/2017
dot. wyboru Specjalisty ds. obliczeń i badań modelowych obiektów pływających.
Treść zapytania
Załączniki do zapytania (.zip)
Wyniki postępowania

Zapytanie ofertowe nr 8a/05/2017
dot. wyboru Specjalisty ds. badań wytrzymałościowych i testów dynamicznych obiektów pływających.
Treść zapytania
Załączniki do zapytania (.zip)
Wyniki postępowania

25 kwietnia 2017

Zapytanie ofertowe nr 1a/04/2017
dot. wyboru Wykonawcy/-ów Usługi badawczej dotyczącej opracowania Mobilnego promu ewakuacyjno-przeprawowego wysokiej nośności.
Treść zapytania
Załączniki do zapytania (.zip)
Wynik postępowania

12 kwietnia 2017

Zapytanie ofertowe nr 1/04/2017
dot. wyboru Wykonawcy/-ów Usługi badawczej dotyczącej opracowania Mobilnego promu ewakuacyjno-przeprawowego wysokiej nośności.
Treść zapytania
Załączniki do zapytania (.zip)
Informacja o odwołaniu postępowania

Zapytanie ofertowe nr 2/04/2017
dot. wyboru Eksperta ds. wymagań dla sprzętu przeprawowego.
Treść zapytania
Załączniki do zapytania (.zip)
Wyniki postępowania

Zapytanie ofertowe nr 3/04/2017
dot. wyboru Eksperta ds. obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji obiektów pływających.
Treść zapytania
Załączniki do zapytania (.zip)
Wyniki postępowania

Zapytanie ofertowe nr 4/04/2017
dot. wyboru Eksperta ds. wymagań dla sprzętu wykorzystywanego w sytuacjach kryzysowych.
Treść zapytania
Załączniki do zapytania (.zip)
Wyniki postępowania

Zapytanie ofertowe nr 5/04/2017
dot. wyboru Specjalisty ds. wymagań dla sprzętu wykorzystywanego w OC kraju.
Treść zapytania
Załączniki do zapytania (.zip)
Wyniki postępowania

Zapytanie ofertowe nr 6/04/2017
dot. wyboru Specjalisty ds. wymagań dla sprzętu wykorzystywanego w PSP i OSP.
Treść zapytania
Załączniki do zapytania (.zip)
Wyniki postępowania

Zapytanie ofertowe nr 7/04/2017
dot. wyboru Specjalisty ds. obliczeń i badań modelowych obiektów pływających.
Treść zapytania
Załączniki do zapytania (.zip)
Wyniki postępowania

Zapytanie ofertowe nr 8/04/2017
dot. wyboru Specjalisty ds. badań wytrzymałościowych i testów dynamicznych obiektów pływających.
Treść zapytania
Załączniki do zapytania (.zip)
Wyniki postępowania
Dołącz do nas na Facebook pobierz nasz katalog